Skip to main content

Bestuurlijke nota Financieel Toezicht

Datum van publicatie: 31-08-2017

De provincie heeft een wettelijke taak om financieel toezicht te houden op de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap in Zeeland.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze functioneert het financieel toezicht op de financiën van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap in Zeeland en is dat voor verbetering vatbaar?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
mw. Evi (E.I.A.) Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf