Skip to main content

Beter sturen op Cure?

Datum van publicatie: 2023-03-14

De ambities om Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden door Cure afvalbeheer -voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard- niet gerealiseerd. Minder afval en het beter scheiden van afval zijn beleidsdoelen. De afvalprestaties van deze gemeenten zijn slechter dan vergelijkbare gemeenten. De gemeenten zijn niet eenduidig in de opdrachtverlening aan Cure afvalbeheer.
Betere gemeentelijke samenwerking in beleidsdoelen en werkwijzen zorgt dat Cure efficiënter kan werken. Dat komt uit onderzoek van de Rekenkamers van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De rekenkamers bevelen aan om gezamenlijk scherper te sturen als opdrachtgevers met een strategische langjarige agenda. Voor inwoners zijn goede afvaldiensten erg belangrijk. Het is zaak flinke stappen te zetten om de hoeveelheid afval te verminderen en beter te scheiden. Dit zodat de doelen van een afvalloze maatschappij behaald kunnen worden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid en toekomstbestendigheid van Cure afvalbeheer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
T van den Biggelaar
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
IPR-Normag