Skip to main content

Bijsturen met de begroting – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 20-08-2008

Onderbesteding is een belangrijk signaal voor Provinciale Staten. Als uit de jaarstukken blijkt dat (veel) minder geld is uitgegeven dan begroot, kan dit betekenen dat bepaald beleid niet is uitgevoerd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, met onderbesteding als uitgangspunt, onderzocht of PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht hebben in de voortgang van de uitvoering van de begroting en of voldoende is bijgestuurd indien hier aanleiding toe was.

Centrale onderzoeksvraag

Hebben PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht in de voortgang van de uitvoering van de begroting, leidt dit tot concrete acties en worden de kaders in voldoende mate bijgesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf