Skip to main content

Bomen in Leiden: tussen papier en praktijk

Datum van publicatie: 2021-02-22

De Bomenverordening en het Bomenfonds garanderen onvoldoende dat compensatie van gekapte bomen plaatsvindt. Hierdoor is in de afgelopen jaren het bomenbestand in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin verslechterd. Redenen hiervoor zijn te vinden in de onduidelijke formulering van de Bomenverordening, maar ook in de uitvoering van dit bomenbeleid. Het rapport bevat enkele aanbevelingen die bij de vaststelling van de nieuwe Bomenverordening betrokken kunnen worden. Daarnaast raadt de commissie ook aan om de administratie te verbeteren en actief toe te gaan zien op de uitvoering van compensatieplannen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe functioneren de Bomenverordening en het Bomenfonds gelet op het doel van beide?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Nike van Helden
Onderzoek door
Rekenkamer zelf