Skip to main content

Bouwen is meer dan stenen stapelen

Datum van publicatie: 26-06-2015

Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken staan centraal in dit onderzoek. Door de actuele ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting is dit onderzoek niet alleen gericht op de bestaande maar ook op de toekomstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk, secretaris
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)