Skip to main content

Bouwen op vertrouwen: beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht, handhaving door MER/Omgevingsdienst

Datum van publicatie: 29-05-2017

Evaluatie onderzoek naar de aansturing van en het functioneren van het gemeenschappelijk servicecentrum MER. Deelnemende gemeeenten: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoeksvragen:
Draagt het door de gemeenten Maasgouw en Roerdalen gevoerde beleid inzake MER-OD bij aan het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, kennis en efficiency ten behoeve van de dienstverlening aan burgers?
Zijn de door Maasgouw en Roerdalen geformuleerde doelstellingen voor de kwaliteit van de dienstverlening door MER-OD behaald?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Angelique Hubens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf