Skip to main content

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Datum van publicatie: 06-12-2018

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s) adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Centrale onderzoeksvraag

Is de brandweerzorg in de Amsterdamse haven adequaat gezien de risico’s en wordt de gemeenteraad er voldoende bij betrokken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf