Skip to main content

Brief rekenkamercommissie over onderzoek subsidieverstrekking

Datum van publicatie: 06-02-2014

De gemeente Dordrecht maakt onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan de onderzochte instellingen aan vier grote organisaties, namelijk MNC Dordrecht, FlexusJeugdplein, Bibelot en ToBe, wil bereiken. Deze instellingen maken zelf onvoldoende duidelijk hoe hun activiteiten de eigen doelen en die van de gemeente ondersteunen. De (wettelijk verplichte) periodieke evaluatie van effectiviteit van subsidies vindt niet plaats. Daarmee laat het college een instrument om doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld te toetsen onbenut.
De gewenste en ongewenste effecten van subsidies zijn voor gemeenteraad en college onvoldoende navolgbaar en aantoonbaar. Daardoor wordt de raad beperkt in zijn mogelijkheid om te oordelen over het (maatschappelijk) nut van de subsidieverlening.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie wil vaststellen of verantwoording en vaststelling voldoen aan de daaraan te stellen eisen (rechtmatigheid), in welke mate de beoogde doelen van de verstrekte subsidies worden bereikt en in hoeverre de verstrekking van subsidies bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid).

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
S. Khadje
Onderzoek door
Rekenkamer zelf