Skip to main content

Budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

Datum van publicatie: 19-10-2018

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kon het gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Papendrecht
Ingestuurd door
Chantal Richter
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC