Skip to main content

Burgerparticipatie / Wijkgericht Werken

Datum van publicatie: 07-03-2014

De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als ‘levend document’ gezien, vooruitlopend op een definitieve versie.

De rekenkamercommissie (RKC) Den Helder wil inzicht verkrijgen in de stand van zaken omtrent burgerparticipatie in de gemeente Den Helder waarbij het accent ligt op de vraag of door de gemeente geformuleerde doelen in de praktijk worden gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek richt zich op het buurt- en wijkgericht werken in Den Helder als (een van de) essentiële verschijningsvorm(en) van participatiebeleid.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat is de kwaliteit van het participatiebeleid?
2. Wat zijn de kenmerken van de participatiepraktijk?
3. Wat is de kwaliteit van de burgerparticipatie?
4. Hoe doeltreffend is de burgerparticipatie?
5. Hoe doelmatig is de burgerparticipatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)