Skip to main content

Burgers betrekken in Ede: papier versus praktijk

Datum van publicatie: 01-02-2016

Overheden vragen inwoners vaker om mee te denken of te doen. In dit onderzoek is gekeken naar het beleid en de uitvoering van burgerparticipatie in de gemeente Ede. Het onderzoek laat zien dat papier en praktijk niet altijd goed aansluiten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag: wat is de kwaliteit van het beleidskader van de gemeente Ede op het gebied van burgerparticipatie? En in hoeverre geeft zij hier in de praktijk op een doeltreffende wijze invulling aan?

Deelvragen:
Visie en beleid
• Welke visie en doelstellingen heeft de gemeente Ede op het gebied van
burgerparticipatie?
• Hoe ziet het beleidskader van de gemeente Ede op het gebied van burgerparticipatie er uit?
• Hoe is de kwaliteit van dit beleidskader te beoordelen?

Burgerparticipatie in de praktijk
• Op welke wijze heeft de gemeente de inzet van burgerparticipatie georganiseerd?
– Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden belegd?
– Wat is in het bijzonder de rol van de raadswerkgroep Burgerparticipatie?
• Hoe krijgen burgerparticipatietrajecten in de praktijk vorm?
– Welke instrumenten zet de gemeente in?
– In welke fase van de beleidscyclus doet zij dit?

• Geeft de gemeente op een doeltreffende wijze invulling aan deze burgerparticipatietrajecten?
– Hoe beoordelen medewerkers van de gemeentelijke organisatie de burgerparticipatietrajecten?
– Hoe beoordelen de betrokken burgers de burgerparticipatietrajecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ Zenc