Skip to main content

Casus SSC-ZL en e-mailonderzoek

Datum van publicatie: 2020-04-02

In 2014 is besloten tot oprichting van het Shared Service Center Zuid-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij de daaropvolgende inrichting van het SSC-ZL is overleg gevoerd met de vakbonden om de personele invulling van het SSC-ZL te stroomlijnen. Dit proces is moeizaam verlopen en de verhoudingen in Maastricht kwamen hierdoor zwaar onder spanning te staan. Daar kwam de ‘e-mail-affaire’ bij waarvan Het besluit om het SSC-ZL op te richten is een collegebevoegdheid, waaraan de gemeenteraad in 2014 haar instemming heeft verleend.
In het onderzoek heeft de rekenkamer zowel het traject rondom de vorming van het SSC-ZL als het e-mailonderzoek naar aanleiding van de verspreiding van vertrouwelijke conceptnotulen, aan de hand van dossierstudies, interviews en de rechterlijke uitspraken gereconstrueerd. Hierbij zijn de belangrijkste beslismomenten waarop de casus – vanuit de-escalatieperspectief – ook een andere wending had kunnen nemen, specifiek gemarkeerd.
Samengevat zijn de aanbevelingen: vermijd tunnelperspectief, sta open voor afwijkende meningen, fixeer niet op één aspect, denk de-escalerend, benut het instrument van de second opinion en maak gebruik van logische reflectiemomenten.

Centrale onderzoeksvraag

Welke mogelijke lessen zijn in retrospectief te trekken uit het SSC-ZL traject en, wat is gaan heten, ‘de e-mail-affaire’ in Maastricht.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf