Skip to main content

Communicatie met inwoners

Datum van publicatie: 2024-03-27

Kernconclusie:
Het algemene beeld is dat de inhoudelijke communicatie van de gemeente naar en met inwoners van goede kwaliteit is. Dit zowel ten aanzien van reactieve communicatie als actieve participatieve communicatie. Vanzelfsprekend zijn er ook ontwikkelpunten te benoemen, die worden in het rapport verder toegelicht.
Het beeld over de invulling van bestuurlijke- en organisatorische voorwaarden (het proces) zijn met betrekking tot reactieve communicatie grotendeels ingevuld; met betrekking tot actieve participatieve communicatie zijn deze nog niet ingevuld.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van communicatie van de gemeente Oisterwijk met haar inwoners?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Aletta van der Veen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners + Pröpper