Skip to main content

Complexe dienstverlening in Westland

Datum van publicatie: 18-6-2020

Hoe ervaren inwoners en ondernemers met complexe vragen de gemeentelijke dienstverlening? Is verschil waarneembaar tussen de diverse taakvelden en wat kan men van elkaar leren?

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ervaren inwoners en ondernemers met complexe vragen de gemeentelijke dienstverlening? Is verschil waarneembaar tussen de diverse taakvelden en wat kan men van elkaar leren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
gemeente Westland
Ingestuurd door
C.L. de Weerdt
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ