Skip to main content

Covid-19

Datum van publicatie: 2021-04-07

De Rekenkamer Zeeland voerde een kort onderzoek uit naar de besluitvorming en informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) ten tijde van de eerste golf van Covid-19 en naar de getroffen coronamaatregelen en effecten als gevolg daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

De Provincie Zeeland had in maart 2020, bij het begin van de coronacrisis, geen plan voor de democratische gevolgen van een pandemie. De Zeeuwse draaiboeken waren, net als in de rest van Nederland vooral geënt op het omgaan met voorzienbare risico’s. Voor het doorgang vinden van het bestuurlijk proces tussen Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) in Zeeland en voor het (mede) opvangen van de maatschappelijke gevolgen van de pandemie, werd naarstig op zoek gegaan naar oplossingen.
Vanuit de Thorbecke-leerstoel1, Universiteit Leiden, is een project gestart om de impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur zichtbaar te maken. De Rekenkamer Zeeland heeft de gevolgen voor het (reguliere) Zeeuwse provinciale bestuurswerk in
beeld gebracht en de wijze waarop coronamaatregelen zijn genomen, om eventueel te komen tot lessen voor
toekomstige crisissituaties.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Herbert ter Beek, bureau voor economische argumentatie (BEA)