Skip to main content

Cultural governance: nazorg / stand van zaken

Datum van publicatie: 28-05-2015

Informeren van de raad over bevindingen uit drie jaar nazorg over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural governance.

Centrale onderzoeksvraag

Niet echt een onderzoeksvraag. Voornemen was om in 2015 een groot nazorgonderzoek te doen naar de invoering van cultural governance en de daarmee bereikte resultaten. Door nieuwe prioriteiten van de raad is het daar niet van gekomen. De Rekenkamer heeft er daarop voor gekozen de raad ter afsluiting van drie jaar ‘kleine’ nazorg te informeren over haar bevindingen over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural governance.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf