Skip to main content

Cultuurbeleid

Datum van publicatie: 25-09-2008

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies. De onderzoeksresultaten zijn in drie afzonderlijke rapporten weergegeven. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar alle door de provincies in 2006 verstrekte cultuursubsidies op het gebied van musea, podiumkunsten en festivals.
De Rekenkamer heeft de vraag voorgelegd wat de gesubsidieerde culturele activiteiten opleveren en wat deze activiteiten bijdragen aan het bereiken van de provinciale doelen op dit culturele beleidsterrein. Alle drie provincies blijken onvoldoende gegevens te hebben om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat leveren provinciaal gesubsidieerde culturele activiteiten op en in hoeverre leveren deze een bijdrage aan doelstellingen en ambities van de provincie?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)