Skip to main content

Cultuurbeleid gemeente Hoorn 2012-2020

Datum van publicatie: 2021-01-19

Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat Hoorn een divers en gewaardeerd cultureel aanbod heeft. Wel kan het cultuurbeleid doeltreffender en doelmatiger worden uitgevoerd. Zo worden vooraf niet altijd toetsbare en meetbare doelen gesteld, terwijl dat wel kan. En is er ook niet altijd sprake van controle en verantwoording achteraf van verleende subsidies. De betrokkenheid van de raad bij kaderstelling en controle is ook gering. Hoewel er in de praktijk niet veel is mis gegaan, neemt hierdoor de kans toe dat de uitvoering steeds meer los komt te staan van het vastgestelde beleid. Ook verloopt de communicatie met gesubsidieerde instellingen soms moeizaam.

Centrale onderzoeksvraag

Is de uitvoering van het cultuurbeleid in Hoorn doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ACS Partners