Skip to main content

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

Datum van publicatie: 05-12-2019

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cultuur op de lange termijn naartoe wil.

Centrale onderzoeksvraag

Wordt de Cultuurvisie door het college en de culturele
instellingen zodanig uitgevoerd dat de hoofddoelstellingen van
de Cultuurvisie worden behaald? Zijn er al verbeterpunten
te noemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
LAgroup, Amsterdam