Skip to main content

Cultuurbeleid

Datum van publicatie: 08-06-2012

In opdracht van de rekenkamercommissie gemeente Enschede heeft Van den Hoogen, universitair docent kunstsociologie en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een evaluatie van het cultuurbeleid van Enschede.

In het vooronderzoek wordt aangeraden om verdere evaluatie van het cultuurbeleid uit te stellen tot een latere datum. Dit vanwege de vele ontwikkelingen in het veld en bij de gemeente zelf, maar ook omdat in juni 2012 een nieuwe nota cultuurbeleid door het college aangeboden wordt.

Wel leidt het vooronderzoek van dr. Van den Hoogen tot een aantal aandachtspunten en aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Is een evaluatie naar het cultuurbeleid nu wenselijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)