Skip to main content

De aanhouder wint. Onderzoek naar Nationaal landschappenbeleid van de provincie Overijssel

Datum van publicatie: 21-05-2010

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel van het rijksbeleid is om de kernkwaliteiten van de nationale landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de nationale landschappen. De Rekenkamer wil met het onderzoek inzicht verschaffen in de wijze waarop de provincies Overijssel en Gelderland deze verantwoordelijkheid in de praktijk hebben opgepakt en gaat na wat de eerste resultaten zijn van het gevoerde beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de provincie Overijssel zijn bestuurlijke rol in het Nationaal landschappenbeleid ingevuld en wat is de doeltreffendheid van het provinciaal beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf