Skip to main content

De aantrekkingskracht van Enschede, conclusies en aanbevelingen Vestigingsklimaat

Datum van publicatie: 2023-09-19

De Rekenkamer Enschede heeft onderzoek gedaan naar het vestigingsklimaat in Enschede: de mate waarin het voor bedrijven of ondernemers aantrekkelijk is om zich in Enschede te vestigen. De gemeente heeft aandacht voor het onderwerp, betrokkenen zijn tevreden en ondanks bezuinigingen heeft de gemeente de afgelopen jaren kunnen investeren in het vestigingsklimaat. Aandacht voor reguliere bedrijventerreinen en werkgelegenheid zijn aandachtspunten. Ook is het belangrijk om als regio op te treden en niet alleen gericht te zijn op Enschede zelf.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid omtrent het economisch vestigingsklimaat heeft de gemeente de afgelopen zes jaar gevoerd
voor de verschillende doelgroepen en wat zijn daarvan de gerealiseerde en nog te verwachten resultaten
(prestaties en effecten)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Roots
Onderzoeksbureau 2
AnalyZus