Skip to main content

De belaste zaak, onderzoek naar de onroerende zaak belastingen in Soest in 2005

Datum van publicatie: 24-09-2007

Het onderzoek biedt een feitelijke weergave van de toegepaste berekeningssytematiek voor de OZB en inzicht in werkwijzen van ambtelijke medewerkers alsmede besluitvorming door B&W en gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Is de OZB‐berekeningsystematiek voor 2005, in relatie tot 2004, juist toegepast?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf