Skip to main content

De Beste stuurlui stellen kaders: sturen in risicovolle projecten

Datum van publicatie: 26-04-2018

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen bij risicovolle projecten.
We hebben gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Krimpenerwaard en ter inspiratie naar enkele andere vergelijkbare (fusie)gemeenten.

Centrale onderzoeksvraag

“Op welke wijze kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol bij toekomstige risicovolle projecten versterken?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau Buiten