Skip to main content

De betekenis van werken in netwerken

Datum van publicatie: 29-06-2017

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten.
De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunnen Provinciale Staten van Zeeland in hun rol als
volksvertegenwoordiger helpen. De inzet van deze sturingsvorm is immers iets waarvoor bewust gekozen moet worden. Een keuze die wellicht nu wat te vaak en te gemakkelijk vanuit een hype of mode ingezet wordt.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de betekenis van netwerksturing voor de rolinvulling van Provinciale Staten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf