Skip to main content

De Burger Centraal in Schiedam

Datum van publicatie: 24-05-2017

Een onderzoek naar het functioneren van wijkondersteuningsteams in Schiedam, bezien vanuit de burgers en de stakeholders. De belangrijkste conclusie: gemeente en de aanbieders erin zijn geslaagd de inwoners centraal te stellen in de dienstverlening.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: Hoe hebben betrokken inwoners en stakeholders de veranderingen als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein en de werkwijze van de sociale wijkteams ervaren?
Deelvragen gericht op: Inwoners centraal; Integraliteit; Preventie; Ervaringen met het ondersteuningsaanbod.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan