Skip to main content

De decentralisaties doorgelicht. Eerste ervaringen van inwoners met de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

Datum van publicatie: 24-11-2015

De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft middels een enquete onder alle inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de decentralisaties onderzocht hoe de betreffende inwoners geinformeerd zijn over de veranderingen in het sociaal domein. Daarnaast is onderzocht hoe inwoners de informatievoorzieining beoordelen. Uit het onderzoek is een viertal aanbevelingen voortgekomen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben betrokken inwoners de veranderingen in het sociaal domein (de drie decentralisaties) ervaren en zijn zij tevreden over de informatievoorziening daaromtrent?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Peel en Maas
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Yanne Weijers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf