Skip to main content

De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. De gemeente een Zorg?

Datum van publicatie: 06-02-2015

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rond zorg voor jeugd. De rekenkamer wil met het onderzoek de gemeenteraad faciliteren in haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (nieuwe integrale) zorg voor jeugd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe functioneert de Delftse zorgstructuur rondom leerlingen, welke resultaten worden daarmee behaald, met name wat betreft het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, en hoe pakt de gemeente Delft haar rol in deze op?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)