Skip to main content

De doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Dantumadeel en Dongeradeel

Datum van publicatie: 25-10-2007

De gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel richten zich wat betreft re-integratie voornamelijk op duurzame uitstroom naar werk en maatwerk richting de cliënt. Kenmerkend hierbij is de vraaggerichte aanpak. Het is nog te vroeg om op dit moment iets te zeggen over de effectiviteit van deze aanpak. De effectiviteit van de trajecten zou kunnen toenemen als de klantkennis van consulenten wordt verbeterd en de dossiers goed op orde zouden zijn. Men zal hierdoor beter in staat zijn goede matches te maken tussen cliënten en werkgevers, zodat maatwerk geboden kan worden en de kans op duurzame uitstroom zal worden vergroot.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de effectiviteit en de doelmatigheid van het re-integratiebeleid verbeterd worden en hoe kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit beleid versterken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)