Skip to main content

“De Dommel zet aan tot actie”. Onderzoek naar de effecten van vijf stimuleringsregelingen van Waterschap De Dommel

Datum van publicatie: 2023-02-16

Waterschap De Dommel heeft verschillende regelingen waarmee ze allerlei partijen stimuleert – van scholen tot sportparken – om maatregelen te treffen. Van het aanleggen van klimaatbuffers, aanschaffen van regentonnen en afkoppelen van afvoerpijpen. Door deze regelingen mee te financieren, werkt het waterschap aan haar eigen ambities. Veel van deze regelingen bestaan reeds enkele jaren. Daarnaast is het waterschap in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 een andere koers gaan varen. Wat zijn de effecten van deze regelingen geweest en is aanpassing wenselijk? Met dit Rekenkamerrapport wordt deze vraag beantwoord voor de volgende stimuleringsregelingen: Afkoppelverdubbelaar, Subsidie voor klimaatbuffers en stimulering grondwateraanvulling, Stimuleringsregeling Groene schoolpleinen, Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en Stimuleringsregeling Blauwe Sportparken.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de Afkoppelverdubbelaar, Subsidie voor klimaatbuffers en stimulering grondwateraanvulling, Stimuleringsregeling Groene schoolpleinen, Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en Stimuleringsregeling Blauwe Sportparken geweest en is aanpassing hiervan wenselijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waterschap De Dommel
Ingestuurd door
Anne-Marie van Heertum-van de Meerakker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
EMMA