Skip to main content

De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda

Datum van publicatie: 13-10-2016

Het rapport belicht de doorwerking van 13 rapporten van de Rekenkamer Breda in de afgelopen 5 jaar. De doorwerking blijkt redelijk tot goed te zijn. Driekwart van de aanbevelingen in de 7 grotere onderzoeksrapporten is overgenomen door de raad, waarvan ongeveer 86% ook daadwerkelijk uitgevoerd is. Bij de kortere rekenkamerbrieven is ongeveer 60% van de aanbevelingen overgenomen door de raad. De doorwerking wordt door verschillende factoren beïnvloed. De Rekenkamer kan deze factoren slechts deels zelf beïnvloeden. Ultimo is het aan de politiek om de aanbevelingen over te nemen en uitvoering hieraan te geven.

Centrale onderzoeksvraag

Wat heeft de gemeente Breda met de onderzoeken van de Rekenkamer Breda gedaan. In hoeverre is feitelijke instrumentele doorwerking te constateren van de aanbevelingen van de Rekenkamer Breda in de periode juni 2011 tot heden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf