Skip to main content

De Energietransitie in ‘s-Hertogenbosch (Tilburg, Oss, Breda)

Datum van publicatie: 2023-11-06

De rekenkamer ‘s-Hertogenbosch verrichtte samen met de rekenkamers van Oss, Tilburg en Breda onderzoek naar de energietransitie. Zij onderzochten de haalbaarheid van de gemeentelijke doelen en de sturing door de raden op de energietransitie. De conclusie is dat er vooruitgang is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De rekenkamers vinden ook dat de gemeenteraden hun rol niet goed kunnen invullen. Voor ’s-Hertogenbosch wijst de rekenkamer op het risico van volledige afhankelijkheid van het project Duurzame Polder en gaat zij in op het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad.
Het onderzoek bestaat uit een rapportage over ’s-Hertogenbosch, een samenvattende factsheet en algemeen rapport voor de vier gemeenten. Zie ook de website van de rekenkamer ‘s-Hertogenbosch.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg, welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de verschillende gemeenteraden hiervoor ingezet en hoe effectief zijn deze, en wat kan men in dit opzicht
van elkaar leren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde