Skip to main content

De gebiedsteams in Weststellingwerf

Datum van publicatie: 3-11-2020

De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein en wordt dit efficiënt en effectief uitgevoerd door de gebiedsteams?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan