Skip to main content

De gemeente en de Uitvaartstichting

Datum van publicatie: 14-01-2019

Een onderzoek naar de verzelfstandiging van begraven en cremeren in de gemeente Hilversum.

Centrale onderzoeksvraag

Welke zeggenschap heeft de gemeente Hilversum nu en in de toekomst in de Uitvaarstichting en welke risico’s loopt de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer zelf