Skip to main content

De groei van het CJG: CJG-ontwikkeling in Enschede

Datum van publicatie: 01-02-2012

De Algemene Rekenkamer voerde in samenwerking met 29 lokale rekenkamers een onderzoek uit naar de CJG-ontwikkeling. De rekenkamer Enschede heeft zich aangesloten bij dit onderzoek.
De lokale rekenkamers doen onderzoek in hun gemeente, de Algemene Rekenkamer schrijft een landelijk rapport over de CJG-ontwikkeling. Het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt rond de zomer 2012 verwacht.

Centrale onderzoeksvraag

Ligt de CJG-vorming in de gemeente Enschede op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)