Skip to main content

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

Datum van publicatie: 01-05-2013

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl de trend is dat er minder vraag is naar vloeroppervlak. De RKC stelt hierbij ook de vraag of de huidige overlegstructuren met de ondernemersorganisaties effectief genoeg zijn om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. RKC beveelt aan om effectieve aanpak leegstand van bijv. Vriesestraat te bekijken. Ten slotte vindt de RKC dat beter moet worden gerapporteerd, waarbij kosten en effectiviteit van het beleid centraal staan.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Dordrecht de aanpak van het verminderen van de leegstand in de binnenstad ingericht, welke resultaten zijn behaald en hoe is de raad over het beleid en de resultaten geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
S. Khadje
Onderzoek door
Rekenkamer zelf