Skip to main content

De harde en de zachte kanten van het asfalt gem. Berkelland

Datum van publicatie: 18-04-2014

Scan naar de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet Berkelland

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de kosten van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet en hoe verhouden die zich tot de kosten van vergelijkbare gemeenten? Hoe tevreden zijn de inwoners over het onderhoud van de wegen? Komt het beeld van de inwoners overeen met het beeld van de ambtenaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Hans Valkenburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf