Skip to main content

De kanteling als kompas, sturing zorg en welzijn Apeldoorn

Datum van publicatie: 26-09-2014

De gemeente krijgt in 2015 nieuwe zorgtaken voor haar burgers. Wat moet de Apeldoornse gemeenteraad doen om goed sturing te geven aan dat proces van decentralisatie? Conclusie in het rapport ‘De kanteling als kompas’: de veranderingen in de zorg zijn zo groot dat niet goed voorspelbaar is welk resultaat wanneer wordt bereikt. De commissie adviseert de gemeenteraad nu geen krampachtige poging te doen om nu doelen vast te leggen. Vertrouw meer op de burgers om de ontwikkelingen in een goede richting te sturen. Betrek mondige burgers actiever bij de uitvoering van de zorg en geef ruimte voor burgerinitiatief.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze kan de gemeente in het veld van zorg en welzijn de beleidsuitvoering zo organiseren dat gebruik makend van de eigen regie en kracht van burgers en inzet van professionele organisaties, een zo optimaal mogelijk resultaat wordt bereikt vanuit het perspectief van gemeentelijke doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
H. van den Broek
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)