Skip to main content

De knop om – lessen voor de energietransitie

Datum van publicatie: 17-12-2018

Van de analyse van het besluitvormingsproces kan veel geleerd worden. In de kern komt het erop neer dat de energietransistie in de bestaande stad op alle fronten meer gestructureerd aangepakt moet worden.

Centrale onderzoeksvraag

Welke lessen kan de gemeenteraad leren uit de keuzes die gemaakt zijn rond de totstandkoming van het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad, en in het bijzonder voor zijn rol daarbij?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rebelgroup
Onderzoeksbureau 2
Gloed Communicatie