Skip to main content

De kwaliteit van raadsvoorstellen

Datum van publicatie: 26-02-2019

Een aantal raadsvoorstellen is beoordeeld met de vraag of deze van voldoende kwaliteit zijn om de besluitvorming door de raad te ondersteunen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn raadsvoorstellen van voldoende kwaliteit om de besluitvorming door de raad te ondersteunen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Mevr. J.M.C. Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf