Skip to main content

De lat langs de ondernemende stad – deel II Dienstverlening

Datum van publicatie: 02-02-2016

Apeldoorn stelt in publicaties dat de gemeente de rode loper ui legt voor bedrijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren geInvesterrd in een verdere professionalisering van deze dienstverlening. De rekenkamercommissie heeft beknopt onderzocht hoe ondernemers het lokale vestgingsklimaat en de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven ervaren. De meting wijst uit dat de dienstverlening de afgelopen jaren licht is verbeterd en voldoende scoort. Het vestigings- en ondernemersklimaat krijgt een rapportcijfer 6, vergelijkbaar met dat van Arnhem, maar lager dan dat van de gemeenten als Ede en Zwolle.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ervaren ondernemers het lokale vestigingsklimaat in Apeldoorn en de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
H. van den Broek
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)