Skip to main content

De lobbykracht van Drentse gemeenten

Datum van publicatie: 2022-10-27

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de inzet en de effecten van lobbyactiviteiten door de Drentse gemeenten bij de provinciale, nationale en Europese overheid. Deze informatie kunnen gemeenteraden gebruiken bij hun kaderstellende en controlerende taken, maar daarnaast hopen de rekenkamercommissies de Drentse gemeenten met dit rapport te inspireren om na te denken hoe de eventuele lobbyactiviteiten nog meer impact kunnen krijgen.

In het onderzoek is onder meer vastgesteld dat de strategische inzet van lobby als instrument om doelen te bereiken beperkt voor komt. De samenwerking op lobby is vooral regionaal of provincie-overstijgend. Er is een onderscheid is tussen grotere en kleinere gemeenten als het gaat om de mate waarin en de wijze waarop lobbykracht wordt ingezet.

De rekenkamercommissies geven op basis van het onderzoek aanbevelingen. Er is ruimte voor groei in het lobbyen voor eigen en regionale belangen. Het fundament voor gezamenlijke lobbystrategie ligt er deels al. Cruciaal voor het slagen van regionale samenwerking op provinciaal niveau is overeenstemming als het gaat om een duidelijk gedeeld belang, een concreet doel en de bereidheid daar met alle gemeenten aan bij te dragen. Verder wordt geadviseerd om de gemeenteraden te betrekken bij de lobbyagenda, -doelstellingen en -activiteiten.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksvragen hebben betrekking op een analyse van lobbybeleid en huidige inspanningen; informatievoorziening aan de gemeenteraden; resultaten en verbetermogelijkheden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De rekenkamercommissies van Aa & Hunze, Emmen, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research.