Skip to main content

De Omgevingswet: Een uitdaging voor elke gemeente

Datum van publicatie: 2021-04-12

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te bieden in de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet en de voortgang van de eigen ambities. Daarnaast is het doel aanbevelingen aan de raden, en via de raden aan de colleges en de ambtelijke organisaties, uit
te brengen opdat waar nodig (tijdig) besluiten genomen kunnen worden en (aanvullende) acties uitgezet kunnen worden om het Programmaplan in de afzonderlijke gemeenten te realiseren.

Centrale onderzoeksvraag

In het kader van het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:
1. Liggen de afzonderlijke gemeenten Best, Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de minimale wettelijke eisen
waar op 1 januari 2021 aan moet worden voldaan?
2. Liggen de afzonderlijke gemeenten Best Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de eigen ambities zoals die
geformuleerd zijn tot en met 31 december 2024?”.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Nico op de Laak