Skip to main content

De ontwikkeling van de jeugdzorg – terugblikonderzoek

Datum van publicatie: 20-04-2011

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer aan de provinciebesturen geeft? De Noordelijke Rekenkamer signaleert in 2006 bij haar onderzoek dat het aanbod van jeugdzorg niet is afgestemd op de behoefte aan jeugdzorg. Vijf jaar na dato bekijkt de Rekenkamer in een nieuw onderzoek wat de provincies met de aanbevelingen hebben gedaan en wat de huidige stand van zaken is.
De rekenkamer concludeert dat de jeugdzorg in Drenthe over de hele linie is verbeterd. Ook in Fryslân zijn forse verbeteringen doorgevoerd en de jeugdzorg in Groningen staat er nu beter voor dan vijf jaar daarvoor.

Centrale onderzoeksvraag

Welke aanbevelingen zijn uitgevoerd en tot welke verbeteringen in de jeugdzorg dit heeft geleid. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2007 tot en met 2010.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf