Skip to main content

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Schiedam

Datum van publicatie: 13-05-2019

Het rapport bevat de weergave van het onderzoek naar het bereik en het effect van de aanbevlingen in de rekenkamerraporten over de jaren 2013-2016.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag:
Wat deed het gemeentebestuur van Schiedam met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zoals opgenomen in de rapportages over de jaren 2013-2016?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf