Skip to main content

De Raad en de Omgevingswet

Datum van publicatie: 2020-07-01

De Rekenkamercommissie Kerkrade heeft tussen augustus 2019 en december 2019 onderzocht op welke wijze de gemeenteraad in Kerkrade in de positie wordt gebracht om zijn rol te nemen in het kader van de komst van de Omgevingswet. De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord door in kaart te brengen hoe de rol van de raad eruit komt te zien onder de Omgevingswet (Soll-situatie), hoe het traject van invoering van de wet en betrokkenheid van de raad daarin er tot nu toe uitziet in Kerkrade (Ist-situatie) en wat nodig is om van de Ist-situatie naar de Soll-situatie te komen.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze en in welke mate wordt in de gemeente Kerkrade gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 op een zodanige manier, dat deze implementatie ingebed zal zijn in de gemeentelijke visie, organisatie en processen, primair gericht op de rollen en positie van de raad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV