Skip to main content

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

Datum van publicatie: 24-05-2016

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldongen feiten gesteld en vinden dat zij niet tijdig genoeg worden betrokken bij keuzes die regionaal worden gemaakt. Deze problemen zijn aan de orde in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, en worden ook ervaren in ‘s-Hertogenbosch. Hoe zorg je dat de raad stuurt in het verlengd lokaal bestuur?

Centrale onderzoeksvraag

Hoe functioneert de gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch in de regionale samenwerking en hoe kan de democratische legitimiteit van de regionale samenwerking versterkt worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
KplusV Adviesbureau