Skip to main content

De rol van de raad bij de RES

Datum van publicatie: 2023-03-02

De Rekenkamercommissie (hierna te noemen: RKC) heeft door middel van een quick scan gekeken naar wat de rol van de gemeenteraad van Krimpenerwaard is bij de Regionale Energiestrategie (RES). De RKC heeft hierbij teruggeblikt op de rol van de raad bij de RES 1.0 en heeft gekeken wat deze rol momenteel is in het RES-traject.
Op basis van de uitgevoerde quick scan komt de RKC tot de volgende kernboodschap: De rol van de raad van Krimpenerwaard is goed uit de verf gekomen bij de RES 1.0; in het verdere RES-traject zal de raad concrete afspraken moeten maken met het college, zodat de raad de regie houdt bij het complexe RES-traject.

Centrale onderzoeksvraag

“Welke rol vervult de gemeenteraad van Krimpenerwaard bij het tot stand komen van de RES en welke mogelijkheden zijn er om de rol van de gemeenteraad in dit proces te versterken?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf