Skip to main content

De Staat als aandeelhouder: over het beheer van staatsdeelnemingen

Datum van publicatie: 07-04-2015

Het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen gaat uit van het zogeheten ‘actief aandeelhouderschap’. Publiek belang en het beheer van maatschappelijk vermogen staan in dit beleid centraal. De randvoorwaarden voor dit beleid zijn echter niet altijd ingevuld. Hierdoor is de invloed op de bedrijven kleiner dan het kabinet nastreeft. Dit komt naar voren in ons rapport.

Centrale onderzoeksvraag

In dit onderzoek zochten we antwoord op de volgende vragen:
1. In welke ondernemingen heeft de Staat aandelen?
2. Wat is het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen en hoe geeft de Staat in de praktijk invulling aan zijn rol als aandeelhouder van staatsdeelnemingen?
3. Wat is de kwaliteit van de informatie die de Tweede Kamer krijgt over (het beheer van) staatsdeelnemingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
Meijer-Wassenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf