Skip to main content

De status van de integratie: Een onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Ede

Datum van publicatie: 2020-11-24

De Rekenkamercommissie onderzoekt de integratie van statushouders. Hierbij wordt gekeken naar het beleid en de uitvoering. Met name de thema’s arbeidsmarktparticipatie, huisvesting en taalonderwijs staan centraal in dit onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente haar integratiebeleid voor volwassen statushouders vormgegeven en is de uitvoering van dit beleid voor wat betreft de thema’s arbeidsmarktparticipatie, huisvesting en taalonderwijs effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J. Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV